Gå til hovedindhold

Bedre behandling til mennesker med polio

PolioForeningen mener:

Det er ikke rimeligt, at et menneske, som er ramt af en alvorlig sygdom som polio, selv må koordinere sin egen behandling, sådan som mange af vores medlemmer gør det i dag.

Det er sundhedsvæsenets opgave at foretage en tværgående, udtømmende diagnosticering af den enkelte patient og at sikre en dækkende, effektiv behandling.

Komplekse lidelser øger risikoen for en utilstrækkelig behandling

Mennesker med polio oplever særlige udfordringer i deres kontakt med sundhedssystemet. Poliopatienterne udgør en lille patientgruppe i et stort sundhedssystem, og mange kan opleve udfordringer med et utilstrækkeligt kendskab til sygdommen hos både egen læge, speciallæger og andre behandlere, man kommer i kontakt med.

Den manglende viden om polio og post-polio øger risikoen for, at den ramte fejldiagnosticeres eller ikke modtager den samlede behandlingspakke, han eller hun har brug for.

Samtidig kan postpolio ramme på et tidspunkt, hvor man måske ikke længere er i fast kontakt med sundhedsvæsnet. Også dette øger risikoen for manglende eller dårligt koordineret behandling.

For yderligere information

Du er meget velkommen til at kontakte vores politiske konsulent.

Marlene Langbo-Friis

  • Politisk konsulent

Læs også vores holdningspapir

Du kan hente en pdf med PolioForeningens holdning på dette område.

Fakta

63 % af vores medlemmer oplever, at de selv må koordinere deres egen behandling.