Legater

Som medlem kan du søge legater hos PolioForeningen.

Som medlem har du mulighed for at komme i betragtning til et legat, som PolioForeningens socialrådgivere indstiller til.

Du kan søge om tilskud til et konkret formål, og du skal kunne fremvise dokumentation for, at du ikke selv kan afholde udgiften. Du skal derfor vedlægge en kopi af din årsopgørelse. 

Du kan som udgangspunkt ikke indstilles til et legat, hvis pengene skal bruges til ferieformål, afdrag af gæld eller lignende.

Har du ikke tidligere modtaget et legat gennem PolioForeningen, vil du have et fortrin, hvis du altså opfylder ovenstående kriterier. 

Udfyld ansøgningsskema

Hvis du ønsker at søge om et legat, skal du udfylde og indsende ansøgningsskemaet. Der lægges vægt på økonomi og handicap. Husk at du skal være aktivt medlem af PolioForeningen for at kunne komme i betragtning.

Sammen med ansøgningen bedes du vedlægge kopi af seneste fulde årsopgørelse fra dig og evt. din ægtefælle/samlever.

Hent ansøgningsskema (pdf)

Julelegat 2018

Vi har i år mulighed for at yde et begrænset antal julelegater til medlemmer med et aktivt medlemskab. Ved tildeling af legaterne tages der hensyn til ansøgerens økonomiske forhold. Legatportionerne er som udgangspunkt på 500 kr.

Vi skal modtage din ansøgning om julelegat senest d. 18. november 2018.

Søg julelegat

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende legater, kan vores socialrådgivere træffes mandag - fredag mellem 9-15 på tlf. 36 73 90 00. Du kan også skrive til os på ber@specialhospitalet.dk.

Få også inspiration til andre legater, som du selv kan søge