Bedre behandling til mennesker med polio

PolioForeningen mener:

Det er ikke rimeligt, at et menneske, som er ramt af en alvorlig sygdom som polio, selv må koordinere sin egen behandling, sådan som mange af vores medlemmer gør det i dag. Det er sundhedsvæsenets opgave at foretage en tværgående, udtømmende diagnosticering af den enkelte patient og at sikre en dækkende, effektiv behandling. 

Komplekse lidelser øger risikoen for en utilstrækkelig behandling

Mennesker med polio oplever særlige udfordringer i deres kontakt med sundhedssystemet. Poliopatienterne udgør en lille patientgruppe i et stort sundhedssystem, og mange kan opleve udfordringer med et utilstrækkeligt kendskab til sygdommen hos både egen læge, speciallæger og andre behandlere, man kommer i kontakt med. Den manglende viden om polio og post-polio øger risikoen for, at den ramte fejldiagnosticeres eller ikke modtager den samlede behandlingspakke, han eller hun har brug for.

Samtidig kan postpolio ramme på et tidspunkt, hvor man måske ikke længere er i fast kontakt med sundhedsvæsnet. Også dette øger risikoen for manglende eller dårligt koordineret behandling.

Det gør vi

PolioForeningen er lige nu i gang med en større undersøgelse, som skal kortlægge medlemmernes vej gennem sundhedssystemet.

Undersøgelsen dokumenterer, hvor vores medlemmer konkret oplever problemer i behandlingsforløbet. Når undersøgelsen er færdig vil den udmunde i et forslagskatalog, som leverer løsninger på de problemer, vores medlemmer oplever. Kataloget vil blive præsenteret for de politikere, sundhedspersonale og andre beslutningstagere, som har indflydelse på, hvordan behandlingen tilrettelægges.

Læs også vores holdningspapir (pdf)

Fakta

63% af vores medlemmer oplever, at de selv må koordinere deres egen behandling.