Gå til hovedindhold

Guide: Sådan søger du et legat

Guide til dig, der gerne vil vide, hvordan du søger et legat.

I Danmark findes der rigtig mange fonde og legater, som giver økonomisk tilskud til forskellige formål. Det kan være svært at finde rundt i, hvordan man søger legater, fordi fondene selv hver især beslutter hvordan og hvornår, du kan søge den enkelte fond.

Det kræver derfor lidt arbejde at komme i gang med at søge legater, men til gengæld kan din indsats resultere i, at du får en økonomisk håndsrækning. Vi forsøger her at hjælpe dig lidt på vej.

Inden du går i gang med at sende legatansøgninger til forskellige fonde, er det vigtigt, at du forholder dig til flere ting.

 1. Hvem hjælper fonden?
  Vær opmærksom på, hvem der kan søge legat hos hvilke fonde. Nogle fonde er diagnosespecifikke eller har geografiske kriterier, mens andre stiller krav om medlemskab/tilhørsforhold eller andet. Så sæt dig ind i, om du tilhører målgruppen for legatet, før du laver en ansøgning.
 2. Hvad søger du legat til og hvorfor?
  De forskellige fonde har deres egne kriterier til, hvad du kan søge om et legat til hos dem. Nogle steder skal du specifikt redegøre for, hvad du ønsker at søge legat til, og hvorfor du ikke kan afholde udgiften. Andre steder er det faste beløb, du får udbetalt – uden at nærmere definerer hvad du skal bruge pengene til. Så målret din ansøgning ud fra fondens formål.
 3. Hvordan søger jeg?
  Mange fonde har konkrete ansøgningsskemaer, som du skal udfylde og indsende – enten pr. post eller online. Husk at udfylde alle felter. Og lav eventuel supplerende beskrivelse, hvis ikke skemaet giver plads til alle relevante informationer.

  Vær også opmærksom på hvilket dokumentationsgrundlag, du skal medsende i forbindelse med din ansøgning. Nogle fonde kræver kopi af årsopgørelse, dokumentation på helbredsmæssig situation mm. Det er vigtigt, at du medsender alle de relevante oplysninger. Men der er heller ingen grund til, at du medsender alt for mange irrelevante oplysninger. Så kig på det enkelte legat og giv dem de informationer, de efterspørger
 4. Hvornår skal jeg søge?
  Vær opmærksom på, at der kan være variation ift. ansøgningsfrist. Nogle fonde er åbne for løbende modtagelse af ansøgninger, mens andre kun behandler ansøgninger, der er modtaget på et bestemt tidspunkt. Så kig på det enkelte legat og hvornår de har ansøgningsfrist.
 5. Hvornår får jeg svar?
  Det fremgår ofte, hvornår og hvordan du kan forvente at få svar på din ansøgning. Det er meget forskelligt fra fond til fond. Så kig på det enkelte legat i forhold til svarfrister.
 6. Kan jeg søge flere gange?
  Nogle legater kan du modtage støtte fra flere gange, mens du fra andre kun kan modtage støtte én gang. Så igen – sæt dig ind i det enkelte legat, før du bruger tid og kræfter på at lave en ansøgning.
 7. Kan jeg få hjælp til at søge?
  Der er firmaer, som har specialiseret sig i at hjælpe med at lave legatansøgninger og som mod betaling kan hjælpe dig. Tjek mulighederne på internettet.
 8. Skal jeg betale skat af legater?
  Vær opmærksom på, at visse legater er skattepligtige, mens andre er fritaget for beskatning. Undersøg hvordan reglerne er for det konkrete legat.
 9. Hvor finder jeg relevante legater?
  På PolioForeningens hjemmeside kan du også finde informationer om legater, som muligvis kan være relevante at søge. PolioForeningen har ikke noget med legaterne at gøre, så informationerne er blot en service til dig. 

  Find legater
 10. Hvor finder jeg flere muligheder?
  Du kan selv finde flere fonde og legater i for eksempel Vejviser til legater og fonde, som kan lånes på landets biblioteker, eller ved at benytte online-databasen legatbogen.dk.
 11. Søg legat gennem PolioForeningen
  Som medlem af PolioForeningen har du mulighed for at komme i betragtning til et legat, som PolioForeningens socialrådgivere indstiller til. Du kan søge om tilskud til en konkret udgift, der er en direkte konsekvens af din funktionsnedsættelse.

  Vær således opmærksom på, at der skal være tale om en udgift, der understøtter dit personlige behov. Der kan ikke søges om støtte til dine familiemedlemmer. Du skal kunne fremvise dokumentation for, at du ikke selv kan afholde udgiften, til det du søger støtte til.

  Du skal derfor vedlægge en kopi af din årsopgørelse. Du kan som udgangspunkt ikke indstilles til et legat, hvis pengene skal bruges til ferieformål, løbende medicin– og behandlingsudgifter, afdrag af gæld eller lignende.

  Har du ikke tidligere modtaget et legat gennem PolioForeningen, vil du have et fortrin, hvis du altså opfylder ovenstående kriterier.