Gå til hovedindhold

Jeg sidder i arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget planlægger og gennemfører nationale arrangementer i samarbejde med sekretariatet.

Hvis der er behov for ekstra kræfter til at gennemføre et arrangement, kan udvalget lave et opslag efter aktivitetsfrivillige.

Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørgsmål til din funktion i arrangementsudvalget, er du meget velkommen til at kontakte Elisabeth Cecilia Dorn.

Der deltager to medarbejderrepræsentanter ved møder i arrangementsudvalget. Derudover kan udvalget trække på fagspecifikke kompetencer i sekretariatet, hvis der er behov for det til løsningen af en konkret opgave.

Elisabeth Cecilia Dorn

 • Presseansvarlig

Find vigtig viden

Når du sidder i arrangementsudvalget, er det vigtigt, at du orienterer dig under punktet praktisk viden. Her finder du bl.a. information om, hvordan du bruger den obligatoriske Sikker mail og mange andre nyttige informationer.

Opgaver i arrangementsudvalget

  • Indkalde til møder
  • Følge op på udvalgets beslutninger
  • Kommunikere til kredsbestyrelserne
  • Deltage i kredsformandsmøder
  • Deltager i repræsentantskabsmødet (uden stemmeret)

  Krav til formanden

  • Vælges af arrangementsudvalget
  • Man skal være medlem af foreningerne
  • Planlægge og udvikle arrangementer
  • Referent til møder (går på skift)

  Krav til medlemmet af koordinationsudvalget

  • Vælges af hovedbestyrelsen på baggrund af en ansøgning efter opslag i Livtag og hjemmeside
  • Man skal være medlem af foreningerne