Gå til hovedindhold

Viden om foreningen

Værd at vide om foreningen

Når du er frivillig, er det vigtigt at have en grundlæggende viden om foreningen og det at være frivillig i PolioForeningen. Vi har her samlet lidt relevant viden.

 • PolioForeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for de danskere, der har alvorlige følger efter polio. Gennem professionel rådgivning og specialiseret viden om polio og postpolio arbejder vi for, at polioramte og deres pårørende kan leve et værdigt liv og udfolde sig på egne betingelser.

  Støtte, hjælp og rådgivning
  I PolioForeningen støtter og hjælper vi mennesker, der har alvorlige følger efter polio og deres pårørende. Vi driver PolioLinjen, hvor alle med følger efter polio og deres pårørende kan få råd og vejledning af et ekspertpanel. Samtidig tilbyder vi en række medlemsfordele og mere specialiserede ydelser inden for:

  • Rådgivning og støtte
  • Træning og motion
  • Arrangementer
  • Information og viden

  PolioForeningen har en velfungerende og dygtig gruppe frivillige, der sammen med sekretariatet arbejder både lokalt og landsdækkende med at forbedre de polioramtes interesser. I dette arbejde samarbejder vi med politikere, myndigheder og organisationer, ligesom vi gennemfører kampagner og pressearbejde.

  Vi arbejder blandt andet for, at alle poliopatienter kan få professionel undersøgelse, behandling, rådgivning og træning, der tager højde for de komplekse problemstillinger, mange med polio står overfor.

  Vidensniveauet om polio og postpolio skal hæves i sundhedsvæsnet, og der skal sættes målrettet ind over for polio kombineret med aldersbetingede sygdomme, der er et voksende problem.

  PolioForeningen gennemfører forskning, der har relevans for vores medlemmer.

  Foreningen driver også et specialhospital for poliopatienter, der yder helhedsorienteret, professionel og tværfaglig genoptræning og rehabilitering på højeste niveau til patienter med polio.

  Vi driver ligeledes et handicapbilistcenter, der er højt specialiseret i at få mennesker med et handicap til at køre bil.

 • I PolioForeningen er en frivillig en person, der yder en ulønnet indsats i foreningernes aktiviteter. Frivillige arbejder på grundlag af foreningernes vedtægter og overordnede strategier, og det frivillige arbejde er med til at virkeliggøre vores visioner og målsætninger.

  Som frivillig er du foreningens ambassadør, når du møder medlemmer og personer uden for foreningerne. Som frivillig skal du fremstå uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Samtidig bygger alt frivilligt arbejde i foreningerne på gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

  Når du er frivillig hos os, siger du ja til at arbejde inde for de rammer og målsætninger, der er beskrevet her på siden.

  De frivillige i foreningen udfører mange forskelligartede opgaver og hvilket ansvar og hvilke forventninger, den frivillige bliver mødt af afhænger af, hvilken opgave den frivillige har påtaget sig.

  Læs mere om rammerne for det frivillige arbejde under praktisk viden

 • Her finder du kredsvedtægterne

Her finder du også nyttig viden

Læs mere om PolioForeningen, vores mærkesager, den politiske struktur og foreningens tilbud til medlemmerne.