Nyt forskningsråd

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har oprettet et forskningsråd, som kommer til at spille en stor rolle i foreningernes og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienters fremtidige forskningsudvikling og -virke.

Forskningsrådet har til formål at rådgive og give bidrag til spørgsmål vedrørende specialhospitalets overordnede forskningspolitik. 

Herudover vejleder forskningsrådet hovedbestyrelsen og specialhospitalets ledelse i forsknings- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for hospitalets virkefelt: rehabilitering af rygmarvs- og multitraumeskader, whiplash-traumer og senfølger efter polio.

Medlemmerne af rådet

Forskningsrådet består af 11 medlemmer. Af disse er seks medlemmer eksterne med ekspertise inden for forskellige forsknings- og sundhedsområder. Disse seks medlemmer er:

 • Helge Kasch, speciallæge i neurologi og ph.d., forskningsansvarlig overlæge på Vestdansk Center for Rygmarvsskader
 • Anders Schou Olesen, speciallæge i anæstesiologi, har mange års erfaring med tværfaglig smertebehandling og arbejder i øjeblikket på speciallægeklinik
 • Thomas Maribo, fysioterapeut og ph.d., forskningsleder på Rehabilitering og Sygefravær, DEFACTUM
 • Birgit Juul-Kristensen, fysioterapeut og ph.d., lektor og centerleder for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 • Lars Uhrenholt, kiropraktor og ph.d., lektor på Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet samt privatpraktiserende kiropraktor
 • Tonny Elmose Andersen, autoriseret psykolog og ph.d., lektor på Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

De resterende fem medlemmer af forskningsrådet er repræsentanter fra foreningerne og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter. Disse fem medlemmer er:

 • Janus Tarp, cand.jur. og formand for PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen
 • Philip Rendtorff, cand.jur. og adm. direktør for PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen
 • Britta G. Quistgaard, fysioterapeut, master i offentlig ledelse (MPG) og centerdirektør for Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
 • Majbritt Almer, speciallæge i geriatri og rehabilitering og overlæge på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
 • Marianne R. Vestergaard, fysioterapeut, kandidat i fysioterapi (M.Sc.) og ansat på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter 

Psykolog og ph.d. Sophie Lykkegaard Ravn, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, er forskningsrådets sekretær.

Læs mere om forskningsrådet på specialhospitalets hjemmeside