Foreningens politiske arbejde i 2020

Trods et usædvanligt år kan vi hæfte os ved en række politiske sejre i 2020.

2020 var et år, ingen kunne have forudset. Trods en politisk dagsorden, som mest handlede om corona, lykkedes det os at få indflydelse på en række forskellige områder i årets løb. Vi kan blandt andet fremhæve følgende tre områder:

1. Direkte indflydelse på de politiske forhandlinger om flere kommunale borgerrådgivere.

Vi havde i 2020 en tæt kontakt til social- og handicapordførere i alle de partier, som var positivt indstillede i forhold til at skaffe borgerrådgivere til flere af landets kommuner.

I dag må borgerne i 56 af de 98 kommuner undvære den vejledning og det tilsyn med forvaltningens arbejde, som en borgerrådgiver kan give. Både SF og Radikale Venstre bragte emnet med i efterårets finanslovsforhandlinger, og indsatsen bar frugt. Da den endelige finanslovsaftale lå klar var det med en pulje, hvor kommunerne kan få dækket udgifter til borgerrådgiver i perioden 2021-24.

Vi har efterfølgende skrevet til både byrådspolitikere og handicapråd i de kommuner, som i dag mangler en borgerrådgiver, og opfordret dem til at søge penge i puljen.

Sideløbende har vi kontaktet de positivt stillede partiers sekretariater på Christiansborg for at opfordre dem til at lade deres kandidater til kommunalvalget i november 2021 gå til valg på oprettelsen af en borgerrådgiver i deres kommune. 

Vi har holdt en tæt kontakt til DH for at maksimere det fælles pres på politikerne, og arbejdet fortsætter gennem 2021.

2. Synlighed på Christiansborg og i kommunerne ift. de lange ventetider på handicapbil

Da nye tal lige efter sommerferien viste, at ventetiderne på handicapbil fortsat var alt for lange, gik vi aktivt ind i debatten på både vores egne medier og med et brev til socialministeren. Vi skrev til handicaprådene i de kommuner, hvor ventetiden var længst, og opfordrede dem til at tage emnet op med deres kommunalpolitikere.

For at hjælpe vores egne medlemmer bedst muligt udarbejdede vi desuden en guide til, hvordan man søger handicapbil. Den ligger nu til fri afbenyttelse på hjemmesiden.

3. Midler afsat til bekæmpelse af ensomhed efter pres fra PolioForeningen

Vi fik på baggrund af en medlemsundersøgelse sat fokus på ensomhed under forårets corona-nedlukning. Resultat blev 50 mio. kr. i en hjælpepakke fra Socialministeriet til bekæmpelse af ensomhed blandt borgere med handicap, udsatte med videre.

PolioForeningens politiske arbejde i 2021

I år fortsætter en række af de indsatser, som har præget 2020: Arbejdet for flere borgerrådgivere, en tættere medlemskontakt og formidling af det politiske arbejde, styrkelsen af vores evne til at gribe en eksisterende politisk dagsorden og en løbende optimering af vores møder med politikerne for blot at nævne nogle stykker. 

Vi følger naturligvis også fortsat coronasituationen tæt og er nu i dialog med sundhedsmyndighederne i forhold til at få afklaring på vores medlemmers plads i vaccinekøen.

Derudover holder vi et ekstra skarpt øje på kommunernes budgetter for at sikre, at øgede udgifter til håndteringen af pandemien ikke fører til besparelser på den hjælp, vores medlemmer er afhængige af.